Velkommen til Slora Mølles dag!

Slora Mølles Venner inviterer bygdefolk og besøkende til å oppleve Slora Mølle søndag 11. juni. Arrangementet begynner kl. 12.00. Glommabredden er det faste festinnslaget denne dagen. Orkesteret har spilt for oss i seks år og sprer glede og glans over dagen vår. I år kan vi også glede oss til å oppleve Sørum Leikarring danse for oss på vollen ved mølla igjen. Det er et festlig og populært innslag. Disse innslagene setter tonen for hva Slora Mølles Venner ønsker å skape med sitt utrettelige restaureringsarbeid – sikre Blakers best bevarte industrihistoriske kulturminne som et opplevelsesenter for efterslekten.
Den 11. juni vil alle som er interessert bli med på møllevandring og få informasjon om de mange små og store oppgavene som er ivaretatt det siste året. Virkemåten for maskiner og apparater vil bli demonstrert. Kunnskap om mølleteknologien vil bli formidlet. Og betydningen av fornybar energi blir diskutert. Barna kan leke med vannet i fine renner og små fossefall, gjerne med noen av de fine fossekallene elevene ved Fjuk skole laget da de var på skoletur til mølla i mai. Vi har også den tradisjonelle konkurransen med hesteskokasting både for junior og senior. Og de som liker det kan snekre i år også, fuglekasser helst.
Når Bygdekvinnene stiller opp, da blir det fest. Blaker Bygdekvinnelag har hjulpet oss med bevertningen i to år, og de kommer tilbake til oss i år også. Blaker og Sørum Historielag holder stand og informerer om oppgavene sine og viser frem mange av trykksakene som er å få kjøpt for de som er interessert i lokalhistorien. Det blir mye å oppleve for liten og stor, og ofte kan det bli litt lite ledige stoler. De som har en klappstol hjemme gjør lurt i ta den med.
Visjonene for det videre arbeidet med Slora Mølle og området rundt er store. Potensialet for naturopplevelser langs denne vannveien er store. Vi har tro på at Slora Mølle blir viktig for å sikre bygdas identitet. 
Det er ingen inngangspenger, men vi håper alle vil ta lodd på de fine gevinstene våre. Vi ønsker alle hjertelig velkommen, og håper riktig mange vil støtte venneforeningen i det videre arbeidet.