I år er tema for utstillingen “Vår vakre klode”. Kloden som helhet står for enorme utfordringer. Utstillingen har som mål å presentere kunst som på en eller annen måte kaster lys over behovet for å ta vare på naturen og skape visjoner om hvilken klimafremtid vi ønsker å ha.

SØRUM KUNSTFORENINGEN – MEDLEMSUTSTILLING

3.-11. november
Stasjonsgalleriet, Frogner
 
Årets utstillere er Torunn Bjørklund, Berit Ekeberg, May R. Ekseth, Ingjerd A. Gamst Hildebrandt, Eva Løfsgaard, Turid Nordvold, Ellen Marie Blakstad Paus, Hanne Román, Elisabeth Saksen.
 
Utstilling er åpen   
– lørdag og søndag 13.00 – 17.00
– onsdag og torsdag 17.00 – 19.00
På utstillingsåpningen lørdag 3. november, byr vi på musikalsk innslag fra Sørum kulturskole. Velkommen!