Utstillingen «med Hånd og Ånd – 100 år med kunst og håndverk»

I anledning av at det i år er 100 år siden Statens husflidskole ble etablert på Blaker Skanse, arrangerer KunstSkansen fra 7. til 29. oktober en utstilling av elevarbeider fra ulike epoker av skolevirksomheten, som i 2003 ble flyttet til Kjeller. Som en parallell historie viser vi også arbeider lagett i grgunnskolen før og nå. På åpningen, som finner sted i Galleri Blaker Skanse lørdag 7. oktober klokka 13:00, vil Liv Merete Nielsen, som er professor ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved Høgskolen i Oslo og Akershus, snakke om de praktisk-estetiske fagenes stilling i skolen.
Høsten 1917 ble Statens Husflidsskole etablert i det gamle forsvarsverket som en fagutdanning i håndverk og husflid for menn. I 1934 ble skoleplanen utvidet til å omfatte praktisk-teoretisk utdanning av husflidlærere. I 1966 endret skolen navn til Statens lærerskole i forming, Blaker. I 1976 fikk skolen status som høgskole, noe som i 1982 førte til at skolen ble omdøpt til Statens lærerhøgskole i forming, Blaker. I 1994 ble skolen fusjonert inn i Høgskolen i Akershus, avdeling for formgiving og produktdesign, og i 2003 ble skolens virksomhet som nevnt flyttet fra Blaker Skanse til Høgskolens nye lokaler på Kjeller.
I 2012 flyttet kunstnerorganisasjonen KunstSkansen inn på Blaker Skanse. KunstSkansen skal være et regionalt fyrtårn for kunstproduksjon og kunstformidling. Foreningens mål er å legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse. I dag er det 18 kunstnere og kunsthåndverkere som har atelier på Blaker Skanse. KunstSkansen skal bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kunstnere og kunsthåndverkere, og gjennom dette arbeidet bidra til at Blaker Skanse skal bli et attraktivt sted å besøke.
I anledning av utstillingen vil KunstSkansen invitere interesserte journalister til å være med under installasjon av utstillingen, som både omfatter arbeider av tidligere elever ved skolen og deres elever, 
 

onsdag 4. oktober klokka 14:00 i Kommandantboligen 2. etasje.

Ved spørsmål kan styreleder i KunstSkansen, Svein Sandnes, kontaktes på mobil 91712425.
 

Galleri Blaker Skanse