Ta Galtvort-ekspressen!

Damptoget Tertitten er forvandlet!
Grip brevet signert i grønt!
Lørdag 23. september er plattform 9 ¾ kun en halvtime utenfor Oslo!
Magien, Galtvortskolen og Rumpeldunktrengingen venter.
Magien sprer seg ut fra Sørumsand stasjon som et glitrende teppe av damp og røyk. 
Magiskole med Galtvortskolen!
Ekte Rumpeldunk med Norges Rumpeldunkforbund!
Tryllestavverksted!
Quiz med magiske premier!
Kinovisning av «Fabeldyr og hvor de er å finne»
Galtvort- Eksperssen vil dampe seg frem gjennom landskapet og sette stemningen helt til det skumrer.
Det blirHarry Potter-aktivitet for hele familien på Sørumsand dagtid og spektakulært kveldsprogram langs hele toglinjen!
Dagprogram (Egnet for hele familien)
Togavganger: 11.00, 12.15, 13.30, 14.45 
Galtvortskolen har stand i parken hvor de forteller om skolen.
Norges Rumpeldunk Forbund har nybegynner kurs. (Tider for kurs oppstart kommer. Kurset varer ca 20 min.)
Tryllestavverksted. 
Magisk fortellerstund med heksene fra Sørumsand bibliotek. 
Kveldsprogram (Egnet for barn over 12 år og voksne)
Togavgang 16.45: Galtvort- Ekspressen tar de nye elevene med seg til skolestart (begrenset plass, aldersgrense 12 år, påmelding på https://mia.no/tertitten/pamelding-galtvortekspressen,)
Skoledagen er for elevene, foreldre er hjertelig velkommen til å ta toget opp til skolen med barna og bli med toget tilbake og bli med på kino på Sørumsand klokken 20.00.)
19.45 Galtvort- ekspressen tar Galtvort elevene med seg ned til kinoforestillingen. 
20.00 Helaftens kinoforestilling «Fabeldyr og hvor de er å finne» i Storsalen(aldersgrense 12 år).
Billettpriser: 
3. klasse Barn/Honnør kr. 60,-Voksne kr. 130,- 
2. klasse Barn/Honnør kr. 90,-Voksne kr. 180,- 
Kinoforestillingen er gratis for reisende med Galtvort-Ekspressen. Alle andre må betale 1 Galleon (60 kroner i gompepenger). Kjøpes i døren eller på Tertittens billettkontor.
Forandringer i programmet kan forekomme og utvidet program kommer snarest! Vi har flere magiske planer som vil bli tryllet på plass i løpet av den neste uken!