Med denne utstillingen vil KunstSkansen trekke linjene både framover og bakover i tid, og de kunstneriske sporene fra de 17 kunstnerne som stiller ut vever det hele sammen.

Ordfører Marianne Grimstad Hansen vil åpne utstillingen “Spor i Tid” i Galleri Blaker Skanse. Utstillingen viser et mangfold av kunstneriske uttrykk som bygger på stedets lange kunsthåndverkstradisjon. På utstillingen vises også bilder fra de arkelogiske utgravninger som fant sted på Blaker i år. Camilla Cecilie Wenn, arkeolog ved Kulturhistorisk Museum, vil på åpningsdagen fortelle om utgravningene og fotografiene som vises.

Velkommen til utstillingsåpning 24.11 kl.13

i GALLERI BLAKER SKANSE, Skansevege, 1920 Blaker

2018 vil stå som et viktig historisk år for Blaker. Det er året da historiske fakta har blitt avdekket ved arkeologiske utgravninger og grunnlaget for framtidens historie er lagt. Det er året da riksantikvaren har fredet Blaker Skanse, og året da da Sørum Kommune har overtatt eierskapet. Det ligger en felles vilje fra politikere, lokalmiljøet og kunstnerne som er virksomme på stedet for bevaring og videre utvikling.

Utstillingen er åpen lørdag og søndag i perioden 24 november tom 9 desember, og etter avtale på tlf.92406154. Helgen 1. og 2. desember er det også julemarked på Blaker Skanse, Velkommen.

Utstillere;
Sissel Aurland, Brit Ronja Allum, Maia Birkeland, Bo Bisgaard, Anja Borgersrud, Hege Bratsberg, Jingxin Geng, Greta Gjøl Hagen, Berit Rytter Hasle, Inge Jensen, Sofia Karyofilis, Odd Maure, Reidunn Moe, Arne Rygvold, Alf Christian Samuelsen, Lene Tangen, Toril Gjermundsdatter Wik

Plakatfoto av Håndtegnet kart fra 1752 «Grund-Riss over Blaker», fra Nasjonalbiliotektes kartsamling