Sørum Kunstforening


Sørum Kunstforening er en frivillig medlemsorganisasjon, hvilket innebærer at den er åpen for alle. Vi arbeider for å fremme kunnskap om og interesse for kunst og kultur.
- Utstillinger
- Ekskursjoner
- Kurs og foredrag
- Konkurranser
- Ulike Aktiviteter
- Sosialt samvær
- Egen barnegruppe
- Rabattordninger
Medlemskap koster kun kr. 250,- pr år. Kontakt oss gjerne: post@sorumkunstforening.no.