Meierigaarden Kro og Selskapslokaler


Hver dag frem til kl 20.30 serverer vi god hjemmelaget mat, vi produserer all maten her på Meierigaarden.
Vi har alltid fersk fisk på menyen, flere gode kjøttretter,  Henrys pepperbiff og selvfølgelig Flesk og duppe.
Velkommen til oss!
Fra Sørum Bygdebok: "Sørum Meieri startet sin virksomhet høsten 1885 og var den første noe større bedriften i Lørenfallet. Fra den første tida var det også butikk i meieribygningen. Meieriet betydde mye for næringslivet i bygda. Det var et betydelig framsteg for jordbruket i bygda at bøndene kunne få omsatt et av sine viktigste produkter, mjølk, lokalt.
Sørum Meieri satte seinere i gang både mølledrift og sagbruk på tomter like ved meieriet. I en del tiår på 1900-tallet var det et lite sentrum for landbruksbasert industri midt i Lørenfallet. Nå står meieribygningen i rød murstein som det eldste huset i Lørenfallet, ferdigbygd i 1885, som et minne fra den tida da bygdas primærnæringer kunne gi arbeidsplasser også i foredlingsbedrifter.
Fortsatt er det næringsdrift i den gamle meieribygningen, men nå med foredling av primærnæringenes produkter for direkte servering til gjester i de fine kro- og forsamlingslokalene som er innredet i meierilokalene."