KunstSkansen


Kunstskansen skal være et regionalt fyrtårn for kunstproduksjon og kunstformidling, og foreningens mål skal være å:

- legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse
- bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kunstnere og kunsthåndverkere
- bidra til samarbeid med øvrige aktører på Blaker skanse
- bidra til at Blaker Skanse blir et attraktivt sted å besøke

KunstSkansen er del av kunstpolitisk plan for Akershus fylke, med mål om å bli et regionalt fyrtårn for kunstproduksjon og kunstformidling. KunstSkansen ble etablert 28. februar 2012. Lokaliseringen er det historiske forsvarsverket Blaker Skanse ved Glomma