Frogner kirke


Frogner kirke, Sørum ligger i Frogner sokn i Østre Romerike prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1925. Kirken har langplan og 350 sitteplasser.

På denne siden vil Frogner menighetsråd og andre som driver aktivitet i Frogner Kirke informere om det arbeidet som drives.

Sogneprest i Frogner Menighet er Maylén Nupen. Kontakt Sørum Kirkekontor for mer informasjon om Frogner Kirke og tilbudet der.