Venneforeningen Teritten


"Venneforeningen Tertten" er en idealistisk organisasjon som støtter opp om Urskog-Hølandsbanens arbeid for og bevare og gjøre museet levende. Venneforeninges medlemmer deltar i drift og vedlikehold av Urskog-Hølandsbanen og de bemanner aller togene som kjøres i løpet av året på den enkeltes fritid.
Alle som er interessert i Urskog-Hølandsbanens virke kan melde seg inn i venneforeningen og støtte opp om arbeidet som aktivt medlem og delta i drift og vedlikehold eller som passivt medlem.
Venneforeningen har fast kontortid på Sørumsand stasjon. Onsdager fra kl. 18-20 er kontoret bemannet og alle er velkommen innom for en prat.
Ved spørsmål om avganger og generell informasjon om kjøredager ta kontakt MiA på epost: urskog.holandsbanen@mia.no

Kort historie om Urskog-Hølandsbanen

"Tertitten" = Tertiærjernbane

Urskog-Hølands var i ordinær drift med gods- og persontrafikk helt frem til 1960. Første etappe, Urskogbanen, fra Bingsfoss til Bjørkelangen, ble åpnet i 1896. Hølandsbanen fra Bjørkelangen til Skulerud ble åpnet i 1898, og i 1903 kom banen inn til Sørumsand. Den var da blitt 57 km. lang. Selskapet hadde hovedkvarter på Bjørkelangen.

Banen ble bygget på billigste måte, som en såkalt "Tertiærjernbane" med sporvidde 75 cm. Dette ga banen tilnavnet "Tertitten".

Frem til 1945 var den smalsporede UHB et privat aksjeselskap. Staten overtok og NSB drev banen de siste årene - da under navnet Aurskog-Hølandbanen.

Banens trafikkgrunnlag var særlig skogs- og landbruksprodukter. Tømmer ble kjørt til Skulerud og derfra fløtet til Halden. Tidligere ble samtrafikk med D/S Turisten en populær turistattraksjon som "Den store rundreisen".

Sørumsand verksted ble bygget i perioden 1990 - 92 og er utvendig en kopi av verkstedet på Bjørkelangen.

Bevaring

I 1961 kom arbeidet i gang for å sikre Urskog-Hølandsbanen for ettertiden, drevet som et andelslag med frivillig og ulønnet arbeidskraft. Etter en tid fikk man overta 3 kilometer spor ved Sørumsand, 2 damplokomotiver og endel vogner. Første veterantog gikk i 1966.

Det fantes ingen bygninger og ingen sidespor på denne banestrekningen. Hele anlegget du opplever ved ditt besøk på "Tertitten" er bygget opp i museumsbane-tiden. Tre av UHB's damplok og to av personvognener er restaurert. Restaureringsarbeid og driftsteknisk vedlikehold på det rullende materiell pågår kontinuerlig.

Da "Tertitten" kom i gang som museumsjernbane hadde man endepunkt litt utenfor sentrum i Sørumsand og skinnene inn i stasjonen var fjernet. I 1987 kunne de første tog igjen kjøre fra Sørumsand sentrum etter at vi på dugnad hadde forlenget banen inn dit. To år senere var anlegget, med stasjonsbygning, ferdig og offisiell åpning av forlengelsen fant sted.

Hele anlegget er fredet. UHB er i dag en stiftelse, og Urskog-Hølandsbanen er en avdeling i Akershusmuseet, som står for den daglige driften. Venneforeningen Tertitten sørger for bemanning av togene på kjøredagene, samt dugnader og prosjekter i driften av museumsbanen.