Sørum Skolemusikkorps sitt årlige loppemarked

Tradisjon tro har Sørum Skolemusikkorps sitt årlige loppemarked på Foreningshuset i Lørenfallet, lørdag 26. April kl 10-15 og søndag 27.April kl 12-15.
Loppemarkedet er skolemusikkens største inntektskilde, og alle inntektene går til en god sak.
Dette arrangementet er en sosial og samlende dugnad for store og små gjennom uka. Stor takhøyde og mye humor, med en intern og uformell konkuranse om størst salg. Det at vi har flere gjengangere av foreldre til tidligere korpsmedlemmer, som gjerne bidrar, sier at dugnad også er moro.
I tillegg til masse gode gjenbruksvarer har vi kiosk med salg av pølser, vafler, kaffe og brus.
Det er parkering på pendlerparkering ved Rimi og grusbanen ved brua.
Vi har ikke betalingsterminal, men det er minibank på Statoil for de som trenger kontanter.
Vi er både takknemlige og heldige som kan lagre lopper gjennom året på en låve i nærheten – utvalget av gjenbruksvarer er derfor stort og meget variert!
Lopper tas imot med takk og henvendelse om dette gjøres til ragnhild.lystad@gmail.com eller tlf. 41695966 eller Erik 91634840 for levering/henting av lopper.
Sørum skolemusikkorps ved Ragnhild Lystad er arrangør.