Slora Mølles Dag 2016 - 12. juni

Slora Mølle i Blaker er et levende landbruksindustrielt kulturminne som formidler historien om selvberging og sikkerhet for mat i det gamle bygdesamfunnet.
Hit kom bønder fra nær og fjern for å male kornet sitt til mel helt frem til 1960-tallet. 
Så langt tilbake som i 1660 har vi dokumentert møllevirksomhet i Slorafossen. Mange generasjoner møllere har sikret befolkningen deres daglige brød. 
Den siste mølleren var Olaf Kristiansen. Da han gikk bort stoppet mølledriften i 1962. Norsk Teknisk Museum anbefalte verning av møllebygning og maskineri allerede ti år efter. Blaker og Sørum Historielag kjøpte møllebygningen og efterhvert arealet rundt. Nå drives restaureringsarbeidet av anlegget godt av Slora Mølles Venner, med støtte fra Norsk Kulturminnefond og Sparebankstiftelsen.
Slora Mølles Venner inviterer til en stor markering av Slora Mølles Dag den 12. juni 2016. 
Alle er velkommen til en hyggestund for å gjøre seg kjent med mølla og virksomheten rundt. Blaker Bondekvinnelag serverer vafler og pølse i lompe, kaffe og brus. Det er leker for barn og voksne hele dagen, fuglekassesnekring og hesteskokasting med premiering. 
Den store opplevelsen blir når vårt paradeorkester Glommabredden spiller feiende flotte marsjer, efterfulgt av Sørum Leikarring som avslutter dagen til lystige trekkspilltoner.
Dag Winding-Sørensen
Leder