Alle nyheter/omtaler/innlegg skal være ferdig utformet av medlemmene selv. Omtalen bør være skrevet på en slik måte at leseren ikke trenger noen forhåndskunnskaper. Send innlegg til post@opplevsorum.no.

Følg gjerne denne malen:
A. Hva skjer? En beskrivelse av arrangementet.
B. Hvem er dette for? Er det for barn, voksne? Kanskje et spesielt interessefelt.
C. Hvor og når skjer det?
D. Hvor for man kjøpt billetter og til hvilken pris.
E. Husk et bilde i liggende format.
F. Husk og skriv hvem som er arrangøren.

1. Opplev Sørum forutsetter at innsender har de nødvendige rettigheter til å publisere innholdet i innlegg som sendes til oss. Dersom den som publiserer ikke har skrevet innholdet og/eller tatt bildene selv, må kunden selv innhente nødvendige tillatelser fra fotograf og/eller tekstforfatter.

2. Innholdet må ikke være i strid med gjeldende regel- og lovverk. Innholdet kan ikke være ærekrenkende, obskøn, pornografisk, utuktig, eller på annen måte uanstendig. Innholdet kan heller ikke være lovstridig. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, anvendelser som krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, personvern eller andre rettigheter, enten direkte, eller i en sammenheng.

3. Innholdet må ikke være utformet på en måte som utsetter en person som er avbildet eller omtalt for latterliggjørelse, skandale, hat, forakt, eller ringeakt.

4. Kunden gir herved Opplev Sørum tillatelse til å publisere innholdet på våre nettsider og i vårt kulturmagasin «Vårt Kulturliv». Innsendte bilder og media vil bli en del av vårt mediaarkiv, og kan bli brukt ved en senere anledning av Opplev Sørum i relatert redaksjonell omtale. Da skal Opplev Sørum kreditere fotograf og/eller tekstforfatter.

5. Fotograf(er) og tekstforfatter(e) skal krediteres i innleggene.

6. Opplev Sørum/Redaktør forbeholder seg retten til ikke å publisere og/eller gjøre endringer i innsendte innlegg.

7. Opplev Sørum/Redaktør forbeholder seg retten til å publisere innholdet på det tidspunktet det egner seg best for Opplev Sørum.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Flere av funksjonene på nettstedet Opplev Sørum er levert av tredjepart. Opplev Sørum kan ikke garantere for at tjenestene er tilgjengelig til enhver tid dersom det skjer noe utenfor vår kontrol. Tilleggsmodulene kan også endre seg over tid da modulene oppdateres automatisk av tredjepartsleverandører.