Bør Opplev Sørum ha en plass i Lillestrøm kommune?

Det går mot slutten for Sørum som selvstendig kommune. Uansett om vi liker det eller ei, blir Blaker og Sørum en del av Lillestrøm kommune fra og med 1. januar 2020. Opplev Sørum har fått signaler om at kulturbudsjettet for den nye kommunen vil bli betydelig større enn det vi er vant med i Sørum fra før. Det blir etablert et eget politisk utvalg og kommunalområde for kultur. Dette er igjen delt inn i fire områder. Det innbefatter kultur og frivillighet, barn og unge, bibliotek, friluftsliv og idrett. Dette er lovende for kulturen. Fra å være skeptiske er vi nå forsiktig optimister.

En fellesnevner i Lillestrøm kommune er tømmerfløte-historien. Foto: Jørgen Kirsebom.

Felles og samlende profil

Opplev Sørum har pratet med flere som jobber med planleggingen og implementeringen av Lillestrøm kommune. Det som ønskes er at den nye kommunen skal være ett område med en felles profil, og alle skal bli behandlet likt. I realiteten vet vi at dette blir vanskelig å gjennomføre, for det blir mange om beinet. Vi tror på at det er det «superlokale» som fungerer, derfor er det viktig å bygge oppunder lokal stedsidentitet.

Kampen om oppmerksomheten

Selv om den samlede potten blir større i Lillestrøm kommune, blir det naturligvis også mange flere organisasjoner som kommer til å «konkurrere» om midlene. Bare i Sørum og Blaker er det over hundre og femti frivillige lag og foreninger. Totalt sett i Lillestrøm kommune vil det være godt over fem hundre forskjellige foreninger. Det vil bli kamp om midlene og oppmerksomheten. Det er politikerne som bestemmer hvem som får hva og hvor mye basert på administrasjonens innstilling. Det er derfor ingen garanti for at det blir bevilget kulturmidler til alle frivillige organisasjoner i Sørum og Blaker.

Fra å være store fisker i en liten dam, blir vi småfisker i en stor dam. Vi må vise fram våre gullfisker på best mulig måte.

Det er viktig å samles ofte.
Kulturminner er viktige identitetsmarkører der alle kan samles. Arrangementene kan ikke gjennomføres uten frivillige. Foto: Jørgen Kirsebom

Viktigheten av frivillighet og møteplasser

Frivillige lag og foreninger har viktige samfunnsoppgaver og er også viktige identitetsmarkører. De er med på å fylle møteplassene våre med innhold. Bare i Sørum har vi flere som jobber med idrett og friluftsliv, teater, integrering, musikk, kulturminnevern, kunst, humanitære oppgaver og mange andre fritidsaktiviteter og interesseområder. Når man flytter til et nytt sted er det ofte der man får sin første sosiale omgangskrets, og de blir således en døråpner til vennskap og integrering. Det er et faktum at rekrutteringen til det frivillige er nedadgående og mange lag trenger sårt flere engasjerte. En sterk stedsidentitet er en viktig faktor for at folk skal ha lyst til å engasjere seg.

Derfor er det viktig og meningsfylt for oss ha stort fokus på frivilligheten og våre møteplasser.

Et symbol på viktigheten av en engasjert befolkning.
Denne brua ville vært revet hadde det ikke vært for engasjementet fra frivillige. Rånåsfoss bru blir fra og med 1. januar 2020 en del av Nes kommune. Rånåsfoss vil fortsatt bli markedsført som en attraksjon i Opplev Sørum.
Foto: Jørgen Kirsebom

Nye grenser

Viktige deler av det som var gamle Blaker kommune, går til Nes kommune. Det blir ikke Rånåsfoss i Lillestrøm, men Rånåsfoss i Nes. En følge av denne grensejusteringen, er at Haugtun skole høyst sannsynlig vil bli lagt ned. Barn som bor på Rånåsfoss idag begynner på Auli skole allerede fra høsten av. Da spøker det for frivillige lag som rekrutterer fra Blakerskolene og ikke minst den tradisjonsrike 17. mai-feiringen på Blaker Skanse. Det er et paradoks at nordmenn begynner å få øynene opp for vår enestående kulturarv, samtidig som det virker som Bygde-Norge systematisk legges ned. Det er nå flere ødegårder i Norge enn etter Svartedauden.

Selv med nye kommunale grenser vil Opplev Sørum dekke samme område som før.

Rollen til Opplev Sørum

Opplev Sørum har, i de 10 årene vi har eksistert, engasjert oss i mye forskjellig. Aktivister i bevaringskampanjen for Nordli og kampen mot rivning av Rånåsfoss bru. Arrangert små og store konserter. Bidratt til at Blaker Skanse ikke ble solgt til private, men fortsatt er åpen for alle. Nettsidene våre har promotert over tusen arrangementer og har omtrent hundre tusen besøk i året.

Vi har nå fått på plass en god avtale med Sørum kommune og håper at avtalen kan fortsette i Lillestrøm kommune.

La oss kjøre sammen mot 2020 og videre.
Foto Jørgen Kirsebom

Veien videre

Navnet vårt blir ikke endret. Vi ønsker å fortsette og videreutvikle det arbeidet vi har begynt på. Vi vil ha fokus på å synliggjøre våre kulturarenaer og frivillighetens tilbud, og bruke mer tid på å promotere lokalt næringsliv i Sørum og Blaker.

For å få dette til er vi avhengig av deg som tror på vårt prosjekt, og ønsker at vi skal fortsette i 2020 og videre.

Syntes du jobben vi gjør er viktig? Klikk her for å bli medlem.