– Jobber for at Sørum blir et enda mer interessant sted å bo og besøke.

Opplev Sørum AS ble stiftet som et aksjeselskap i 2015, men nettsidene og konseptet ble født sommeren 2010. Opplev Sørum AS er et sosialt entreprenørskap etablert med formål om å promotere Sørum og omegn som attraktivt sted å besøke samt og formidle informasjon om kultur- og opplevelsesrelaterte tilbud til lokalbefolkningen og besøkende.

Opplev Sørum er politisk uavhengig eller politisk nøytral. Vi ønsker å samarbeide med alle politiske partier på tvers av alle platformer.

Selskapets primæraktivitet er som følger:

  1. Drifte kulturportalen Opplev Sørum og promotere våre medlemmers arrangementer og tilbud.
  2. Levere og gjennomføre guidede turer i Sørum og omegn.
  3. Arrangere eller være medarrangør på forskjellige typer arrangementer.
  4. Utøve aktivisme og lobbyvirksomhet for Sørums kulturarv og kulturliv.

I tillegg til å være en kulturportal jobber Opplev Sørum jevnt og trutt med å promotere kulturlivet og kulturarven ovenfor lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi holder gjerne presentasjoner eller guider politikere, foreninger eller andre interesserte. Jobber tett med lokalpressen for promotere det lokale kulturlivet.

Her er noen av sakene vi har engasjert oss sterkt i:

  • Nordli-saken – Nordli ble revet.
  • Bevaring av Rånåsfoss bru – Brua ble bevart, restaurert og belyst.
  • Stanse salget av Blaker Skanse til det private markedet – Sørum kommune overtok Blaker Skanse vederlagsfritt i 2018.

Opplev Sørum jobber også med å promotere Sørum mot reiselivet ved å promotere og tilby guidede turer i Sørum og Blaker til grupper.

Kontakt oss gjerne for guidede turer, presentasjoner eller rådgivning i forbindelse med kulturlivsaktivisme eller arrangementpromotering.