Opplev Sørum AS ble stiftet som et aksjeselskap i 2015, men nettsidene og konseptet ble født sommeren 2010. Opplev Sørum AS er et sosialt entreprenørskap, etablert med et overordnet formål om å promotere Sørum og Blaker som attraktive steder å besøke. Vi formidler informasjon om kultur- og opplevelsesrelaterte tilbud til lokalbefolkningen og besøkende.

Opplev Sørum er politisk uavhengig. Vi ønsker å samarbeide med alle politiske partier på tvers av alle plattformer.

Selskapets primæraktivitet er som følger:

 1. Promotere våre medlemmer, og deres arrangementer og tilbud.
  • Publisere kulturrelaterte nyheter på våre nettsider
  • Sende ut nyhetsbrev via epost regelmessig
  • Kalender som inneholder alle kulturelle arrangementer.
 2. Promotere Sørum som destinasjon til reiselivet.
  • Levere guidede turer til små og store grupper
 3. Arrangør og arrangementstøtte
  • Arrangere eller være medarrangør av konserter eller andre arrangementer
  • Aktivt utføre arrangementstøtte og relatert rådgivning.
 4. Utøve lobbyvirksomhet for Sørums kulturarv og kulturliv.

Kontakt oss gjerne for guidede turer, presentasjoner eller rådgivning i forbindelse med kulturlivsaktivisme eller arrangementpromotering.