Sørum kunstforening presenterer billedkunstneren Olav Leikanger med utstillingen Naturimpulser – Maleri og tresnitt i StasjonsGalleriet på Frogner stasjon, 9. – 24. mars.

Olav Leikanger(1960) er født i Volda. Han er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndtverk og Design i Bergen og ved kunstakademiet i Düsseldorf.

Han har hatt en rekke utstilling Norge og Tyskland. Olav leikanger er medlem av Buskerud Bildende Kunstnere og Norske billedkunstnere.

På utstillingen i StasjonsGalleriet vil han vise arbeider innenfor tre kategorier: Landskap, badebilder og tresnitt. Disse arbeidene kan vises i samme utstilling. Felles for arbeidene er at de handler om natur eller om menneskers opplevelse av naturen.

Mange av landskapsbildene har motiver fra Nordvestlandet og fra Lofoten, men også andre motiver, f.eks fra Østlandet. Landskapene har et format og en plastisitet som inviterer betrakteren til å gå inn i bildet og å oppleve landskapet.

Badebildene handler om mennesker som finner renselse og fornyelse i naturen. De har avkledd seg hverdagens sorger og bekymringer og søker etter indre glede.

I tresnittene er det robåten som er det sentrale elementet. Den er et bindeledd mellom menneskene og naturen. Den er også symbolet for en kultur og en tid der menneskene levde nærmere naturen.