Møte - En ny utstillingsserie i Galleri Blaker Skanse

Siden 2015 har KunstSkansen arrangert en fellesutstilling i året i Galleri Blaker Skanse der alle kunstnere ved Skansen har hatt mulighet til å delta.  Nå blir det og en ny serie utstillinger kalt “Møte”, der en kunstner i KunstSkansen-fellesskapet inviterer en annen kunstner til utstilling i Galleri Blaker Skanse, altså et “Møte” mellom to kunstnere og presentasjon av to kunstnerskap. 
Første kunstnere ut idenne utstillingserien er billedkunstneren Svein Mamen, invitert til Galleri Blaker Skanse av Inge Jensen ved KunstSkansen. Svein Mamen er født i Asker i 1955, utdannet ved grafikk og maleriavdelingen ved Vestlandets kunstakademi 1976-1981.
Svein Mamens kunstprosjekt har beveget seg fra det todimensjonale maleriet til skulpturelle objekter. Fargeklare konstruksjoner, frittstående og vegghengte objekter av stor variasjon utført i ‘simple’ materialer som grov treplank, plastslanger, ståltråd og gips blir løftet opp og omskapt til visuell poesi.
 
Kunst Skansens Inge Jensen ble født i Mo i Rana 1961, utdannet seg ved grafikk og maleriavdelingen ved Vestlandets kunstakademi 1979-1983. Jensen viser bilder fra en pågående serie malerier hvor skoginteriør, trær, stubber og rotvelt er et tema. I Skogs-interiørene hvor nedbrytningprosesser er i gang,  trer figurasjoner og former fram som han finner interessante å ta inn og bearbeide videre i maleriet. Forfall og nedbrytning viser til det evige sykliske i naturens mangslungne prosesser.  
Åpningstider i helgene fra 19.11 til 10.12 , 12-17, man-fre etter avtale 11-17 (mob. 41 27 36 63). 
 
Velkommen til utstillingsåpning Lørdag 18.november Kl. 13.