Medlemskveld på Festiviteten 17. oktober

Medlemskveld i Bingen Lenseminneforening om Harry Kvebæk, den 17. oktober kl 18:30 på Festiviteten på Sørumsand, – musikeren fra Fetsund som ville frede Bingen lenser.
Gityllen – et monument over menneskelig djervhet og mot
Tekst: Jane Kvebæk
Foto: Hans Dillevig 
Seinhøstes 1946 var 21-åringen Harry Kvebæk fra Nerdrum med et arbeidslag fra Fetsund lenser opp til Gityllen for å ta opp bunntømmer. Mange lag drog oppover med sammenkoblede flåter, droger, som ble brukt i den krevende jobben. 
– Det å befinne seg oppe i Glomma ved Bingen lenser og de kjempestore tømmerkarene gav en stemning av uvirkelighet, skrev Harry mange år seinere. 
 
– Hvordan kunne man konstruere noe slikt? Det var majestetisk, kraftfullt – og skremmende. De gav ikke lyd fra seg, disse kolossene; bare stod der som urokkelige fjell i vannet. Siden den gang har jeg hatt opplevelsen i møte med dette mektige synet i min hukommelse, og jeg har mang en gang foretatt turer tilbake dit – bare for å la tankene trekke inn storheten.
40 år går. Harry arbeider ikke på bruket eller på lensene, han er musiker. Sagarampen som vokste opp på arbeiderbrakka til Nerdrum bruk, ble Norges ledende trompetist og kjent i inn- og utland som pedagog. Han har stått bak etableringen av et symfoniorkester på Romerike og har i flere år vært i full virksomhet med det store nasjonale orkesterprosjektet Ungdomssymfonikerne. Nå kaster han seg ut i enda en styrkeprøve: Tømmerfløtingen i Glomma er under avvikling, biler og asfalt stjeler tømmeret som før danset vilt gjennom fossen ved Bingsfossbrua for så å seile bedagelig inn i lensesystemene sør for jernbanebrua ved Fetsund. Det store anleggene forfaller – han forstår hva som skjer og føler forpliktelsen til å ta vare på disse store minnene om en av Norges største industrier. Men først og fremst vil han ta vare på minnene om menneskene som arbeidet her. Og han tar kontakt med byråkrater, politikere og frivillige.
I Harrys plan om et fredet anlegg hadde Bingen en selvsagt plass. Dette var det viktigste lenseanlegget her i området i mange hundreår og måtte reddes fra ødeleggelse og glemsel. 
 
Selv glemte han aldri inntrykket fra 1946 – men da arbeidet med fredning langsomt beveget seg i riktig retning i Fetsund, ble Harrys brev til Sørums politikere stående ubesvart.
 
Det gikk enda over 20 år før Sørum svarte. Harry gledet seg over at Bingen Lenseminneforening ble stiftet og over menneskene han fikk møte her. Selv fikk han ikke være med på denne striden – nå er det vi som skal drive saken fremover.