(0)
  • Created: 30. januar 2018
Vølneberg skole ble tatt i bruk i januar 1864, og var en av de 8 nye fastskolene som ble etablert i daværende Sørum kommune.

Copy the following HTML code and insert it on your website:

Vølneberg skole ble tatt i bruk i januar 1864, og var en av de 8 nye fastskolene som ble etablert i daværende Sørum kommune.