(0)
  • Created: 10. februar 2018
Kategorier:
Taterstigen eller taterstien går i et ganske bratt terreng på vestsiden av Glomma fra Hammeren i Sørum til Nystua Skårer innerst i Falldalen i Fet.

Stien har fått navnet fra det "farende folket", tatrene, som brukte stien mye for å seg fram langs Glomma. Stien var en snarvei istedenfor å gå langs hovedveien.

Copy the following HTML code and insert it on your website:

Taterstigen eller taterstien går i et ganske bratt terreng på vestsiden av Glomma fra Hammeren i Sørum til Nystua Skårer innerst i Falldalen i Fet.

Stien har fått navnet fra det “farende folket”, tatrene, som brukte stien mye for å seg fram langs Glomma. Stien var en snarvei istedenfor å gå langs hovedveien.