(0)
  • Created: 1. februar 2018
Kategorier:
Sørum kirke er en langkirke i Sørum kommune, Akershus fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Romerike prosti i Borg bispedømme.

Sørum kirke ble viet til St. Peter og St. Paulus på St. Blasii dag, den 3. februar, uvisst hvilket år. I 2016 ble kirkens 850 årsjubileum markert.

Magnus Erlingssons saga beretter om et overfall ved Rydjokul i Sørum vinteren 1166-67. Rydjokul kirke skal ha ligget et par kilometer sydøst for den nåværende kirken nærmest elven, inntil den ble tatt av et leirskred, og kan ha blitt erstattet av den nåværende Sørum kirke.

Byggverket er i stein og har 340 plasser.

Dørringer og døpefont er fra middelalderen. Renessanse prekestol og en utskåret altertavle fra 1733.

Sørum kirke er en av de eldste gjenværende steinkirkene i Norge, og har opp gjennom historien vært en viktig maktfaktor med store rikdommer. Noen hundre meter fra kirken ligger Sørum prestegård.

Adkomst til stedet er via fylkesvei 171 og Bingenvegen.

Copy the following HTML code and insert it on your website:

Sørum kirke er en langkirke i Sørum kommune, Akershus fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Romerike prosti i Borg bispedømme.

Sørum kirke ble viet til St. Peter og St. Paulus på St. Blasii dag, den 3. februar, uvisst hvilket år. I 2016 ble kirkens 850 årsjubileum markert.

Magnus Erlingssons saga beretter om et overfall ved Rydjokul i Sørum vinteren 1166-67. Rydjokul kirke skal ha ligget et par kilometer sydøst for den nåværende kirken nærmest elven, inntil den ble tatt av et leirskred, og kan ha blitt erstattet av den nåværende Sørum kirke.

Byggverket er i stein og har 340 plasser.

Dørringer og døpefont er fra middelalderen. Renessanse prekestol og en utskåret altertavle fra 1733.

Sørum kirke er en av de eldste gjenværende steinkirkene i Norge, og har opp gjennom historien vært en viktig maktfaktor med store rikdommer. Noen hundre meter fra kirken ligger Sørum prestegård.

Adkomst til stedet er via fylkesvei 171 og Bingenvegen.