(0)
  • Created: 10. februar 2018
Ved Bingsfossen er det funnet to fotsåler og en hjortefigur risset inn i svaberget ved kanten av Glomma. I 2008 ble det funnet ytterligere en helleristning av et skip.

Copy the following HTML code and insert it on your website: