Kultur for eldre

I et samarbeid mellom Folkeakademiet Sørum og Sørum kommune blir det jevnlig arrangert mange varierte kulturopplevelser i form av allsang, konserter og forestillinger på syke- og aldershjemmene i kommunen.

 

På Sørum Sykehjem og Sørvald bo- og behandlingssenter er det åpent for alle å komme, og folk i alle aldre er velkomne til å delta. Eldreinstitusjonene er også blitt møteplasser for kultur!


Møt de muntre musikantene Håkon Kleven og Roy Bakker, som utgjør duoen Lavvogutta.

 

Sørum sykehjem, 19. april kl. 12.00

Sørvald bo- og behandlingssenter, 19. april kl. 15.30


Musikerne om seg selv:

“Vi er to ”godt voksne”og muntre musikanter, som underholder mye på seniorsentre, sykehjem, pensjonistforeninger og lignende. Vi har også erfaring fra dansespilling.
Begge bor i Aurskog-Høland kommune, så det er dette som i første rekke er vårt nedslagsfelt, men vi opererer også i flere kommuner på Romerike og har også hatt mange jobber i Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland. Vi har i tillegg vært innom Sverige, blant annet deltatt på Ransäter flere ganger (Verdens største trekkspillfestival)

 

Vår besetning består av trekkspill, gitar/bass, samt begge to med vokal, ofte i tostemt klang.
I tillegg har vi elektroniske trommer. Vi har et stort repertoar av norske, svenske og engelske slagere med majoriteten fra 50, 60 og 70 tallet, samt viser av bl.a. Prøysen og Sandbeck. Vi har også noe på plakaten av nyere dato.”


 

Gratis og åpent for alle!

 

Et samarbeid mellom kulturseksjonen, pleie- og omsorgsseksjonen og Folkeakademiet i Sørum kommune.