Kåseri av Truls Gjefsen om Peter Chr. Asbjørnsen

Kåseri om Peter Chr. Asbjørnsen

av Truls Gjefsen

Frogner Grendehus, Onsdag 13. oktober kl. 19.00

Eventyrsamleren og Folkeminnegranskeren Peter Chr. Asbjørnsen arbeidet som huslærer på Børke i Frogner fra 1834. Her begynte han et arbeid som utviklet seg til et nasjonal klenodium og en identitetsskaper. 
 
Truls Gjefsen, som har skrevet biografen om eventyrsamleren og naturforskeren Peter Christen Asbjørnsen, kommer til Frogner Grendehus for å kåsere om mannen og hans samtid. 
Dette er et åpent møte for alle interesserte der Blaker og Sørum Historielag søker å gi Romerike en innføring i denne mannens betydning i samtid og ettertid – og en forståelse av Romerikes verdi som grønnsakseng for den spirende nasjonsutvikling Peter Chr. Asbjørnsens impulsive karakter har fostret.
Dette møtet blir en forberedende øvelse til feiringen av P. Chr. Asbjørnsen-jubileet for hans fødsel 15. januar 2012, som Blaker og Sørum Historielag håper å markere med Historielagsbevegelsen for hele Romerike.

Skrevet av Blaker og Sørum Historielag
Foto av P. Chr. Asbjørnsen: Wikipedia
Foto av Truls Gjefsen: Innsendt av Truls Gjefsen.