Invitasjon til Årsmøte i Bingen lenseminneforening

Onsdag 28. mars kl 19.00 på Festiviteten, Sørumsand

 

DAGSORDEN


1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og to til å underskrive referatet
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Årsmelding og revidert regnskap
5. Styrets forslag til budsjett og handlingsplan
6. Fastsette årskontingent
7. Innkomne saker (må være leder i hende to uker før møtet, dvs. innen 15.3)
8. Valg av nytt styre og arbeidsgrupper
9. Valg av revisor og valgkomité
10. Eventuelt

 

Kaffepause og utlodning med spennende gevinster!

 

Infogruppa i Lenseminneforeningen ønsker å samle bilder, historier og navn på gjenstander og steder og har tenkt å lage til ei ”ordbok” for å ta vare på og gjøre tilgjengelig fløter- og elvekulturen i vår del av den lange Glomma.

I kaffepausen og etterpå tenker vi å samtale rundt bordene. Styremedlemmene vil fordele seg rundt ved bordene og notere og registrere.

Har noen en historie å fortelle fra elva? Noe selvopplevd, eller noe man har hørt fra andre? Både fiske- og fløterhistorier er fint!
De som har bilder fra Glomma, ta med disse! (enkle eller i album)

 

Ord og uttrykk fra Glomma – lokale navn på steder og plasser, gjenstander og redskap, folk og funksjoner.

 

Ta gjerne med ”Glommaboka” hvis du har, eller kjøp den på møtet (kr 300,-). Vi kommer til å bruke boka denne kvelden. Flere kan selvsagt se sammen!

 

Hjertelig velkommen!