Hvilke barnehage- og skolestrukturer gir de beste løsningene?

Sørum kommune inviterer til grendemøter i forbindelse med utarbeidelse av barnehage- og skolestruktur (foto Sørum kommune).
 
Velkommen til grendemøter:
07.02.2017 Kl. 19.00 – 21.00 – Grendemøte Frogner, Vesterskaun skole
08.02.2017 Kl. 19.00 – 21.00 – Grendemøte Lørenfallet, Sørum skole
09.02.2017 Kl. 19.00 – 21.00 – Grendemøte Sørumsand, kommunestyresalen
 
På grendemøtene presenteres utredning for barnehage- og skolestruktur. Utredningen vurderer konsekvensene av ulike måter å organisere barnehagene og grunnskoletjenestene på. Norconsult, som har utarbeidet rapporten, kommer med sine anbefalinger.
 
Utredningen sendes på høring 6. februar med høringsfrist 6. mars 2017.
 
Høringsuttalelsene legges inn på kommunens nettsider.