Guttormsgaards Arkiv: Don’t Rest, Narrate & Arkivets venner

Åpning og boklansering i Meierisalen lørdag 18. november kl 14, etterfulgt av performance på loftet.
Det er hull i Norge! Hva skjer når en internasjonal gruppe  kunstnere slippes inn i arkivet? I samarbeid med Praksis presenterer vi utstillingen Don’t Rest, Narrate, med Vika Adutova, Maria Belić, Eva Funk, Araiz Mesanza, Daniela Müller, Iz Öztat, Gabrielle Paré og Per Westerlund. Utstillingen vil inkludere gjenstander fra arkivet, film, publikasjoner og performance. Les mer om gruppen her.
 

& Arkivets venner

I anledning den forestående etableringen av stiftelsen Guttormsgaards arkiv, som skal formidle og forvalte samlingen i framtiden, har de involverte blitt utfordret av Guttorm til å lage små utstillinger som demonstrerer deres forståelse av hva Guttormsgaards arkiv er. Blant utstillerne er:
Henriette Hall
Geirr Jakobsen
Tarald Lundevall
Ellef Prestsæter
Ola Sendstad
Bjørn Smith-Simonsen
Espen Søbye
 
Utstillingen lanserer dessuten:
Blakerbiblioteket #2: «Archival Resonances: Guttormsgaard’s Bookworks» av Johanna Drucker
Blakerbiblioteket #3: «Provinsmuseet: Et arkiv for allmenningen» av Guttorm Guttormsgaard & Ellef Prestsæter
Guttormsgaards arkiv dokumenterer nødvendige impulser for å holde motet oppe.
 
Utstilling nummer 78: Don’t Rest, Narrate & Arkivets venner
18.-19. og 25.-26. november, kl 12-16
Sted: Blaker gml. meieri / Guttormsgaards arkiv
Dørene åpner kl 12.