GP Band spiller pop og rock fra 60-tallet

Nå er de i siget igjen, og denne gangen spiller GP Band på de tre eldreinstitusjonene i Sørum. ”Vi stemmer instrumentene, klarer sangstemmen, og vil skape god stemning med gamle låter”, forteller Terje Bøe i GP Band. 
Hva vi spiller? Gjenkjennelige låter, bare de er laget for en god stund siden. GP Band er noen karer som har spilt sammen tidligere (fra 60-tallet), og ”gjør en aften” eller en huskonsert ved enkelte anledninger, når spillesuget oppstår.  Moro er det også.
Det er gode muligheter til å synge med, da det er mye kjent stoff. Er du i siget så kommer du, gjerne med venner og bekjente. 
Musikerne i GP Band er Stig Støme, Trond Løfsgaard, Terje Bøe, Jan Moe, Åsmund Huser, Arve Johansen og Ragnar Møllegaard. På eldreinstitusjonene kommer fem i bandet for å spille. 
 
Blaker bo- og omsorgssenter 21. november kl. 16.00
Sørum sykehjem 22. november kl. 16.00
Sørvald bo- og behandlingssenter 22. november kl. 17.30