Vi feirer som i alle år FN-dagen i Sørum i Festiviteten på Sørumsand kl. 17.30 – 21.30.

Åpen kafé fra kl. 17.30. Programmet starter kl. 18.00

Foredrag ved Gerald Kador Folkvord fra Amnesty Norge om sammenhemgen mellom fattigdom og undertrykkelse. Presentasjon av bilder som viser samarbeidet mellom Sørum Voksenopplæring og frivilligheten i Sørum gjennom mange år.

Musikk ved Riad Hassan (bozouki), Safaa Al-Saadi (fløyte) og Ruth Eckhoff (el-piano).

Salg av mat fra flere land, kaker og drikke. Utlodning til støtte for Amnesty. Utstilling av 6.klassingenes tegninger med tema fred.Gratis inngang. Eget lekerom for barna.