Fløterfestivalen 30. august til 1. september 2013

Hold av helga 30. august – 1. sept. Da arrangeres det for første gang en fløterfestival i Fet og Sørum! 
Disse dagene blir det virkelig historisk sus over Fet og Sørum. Publikum vil bli satt tilbake til en tid da Glomma var full av tømmerstokker. For første gang siden nedleggelsen av fløtinga i 1985, skal det igjen fløtes tømmer fra Bingen Lenser i Sørum til Fetsund Lenser i Fet. Følg tømmeret fra det slås uti ved Vestby fredag til det blir skåret på Gansvika søndag. Bli også med å lesse av tømmer fra Tertitten til Kuskerud. Opplev Bingen Lenser fra båt M/S «Øyeren». Hør gode historier i fløterbrakka ved Vestby og prøv deg som balansekunstner på tømmerstokker ved Fetsund Lenser. Dette og mye mer på fløterfestivalen!
 
Bli med på opplevelsesrike dager i Fet og Sørum!
 
 
Fløtere ved Bingen lenser går ut på tømmer-lanningen for å «sleppe» – dvs. ta ut tømmer som skal fløtes ned til Fetsund og sorteres der. Foto: Sørum Fotosamling
PROGRAM 
Fredag 30.8 – Bingen lenser, Sørumsand
Kl. 18:00 – ca. 20:00: Ved elvebredden nedenfor Vestby. Tømmeret som lørdag skal til Fetsund Lenser ligger klar i ei tømmerlunne. 100 store sagstokker er et flott skue. Tømmeret merkes med merkeøks og rødmaling før det slås uti Glomma. Det er ca. 10 meters fall fra lunna og ned til elva, så dette blir spektakulært! Etter utislaget blir det servert kaffe og «biteti» i Fløterbrakka ved Vestby. Brus kan kjøpes. 
 
Lørdag 31.8 – Bingen lenser, Sørumsand
Kl. 09:00  Sørumsand stasjon/Tertitten.  Lossing av tømmerstokker fra Tertitten. Tømmeret blir kjørt ned til båthavna ved Kuskerud (12 minutters gange). Ved Kuskerud får barn og voksne være med på utislag av tømmeret med fløterhaker. Etter utislaget går turen fra Kuskerud ned til fløternes hvilebrakke ved Vestby.
 
Kl.10:30  Offisiell åpning av fløterfestivalen ved hvilebrakka på Vestby/Bingen Lenser. «Tømmerfløterne» inviterer på morgenkaffe og forteller historier fra fløterlovet ved Bingen.
 
Kl. 11:30  «Tømmerlanningen går!»  Fløtere og publikum går samlet til elva ved stengerekka Bingen Lenser. Tømmeret, som ble sluppet i elva dagen i forveien, har nå lagt seg ved stengerekka på Vestby,  i påvente av å bli sluppet nedover elva. For første gang siden 1985 blir det sluppet tømmer fra Bingen Lenser til Fetsund Lenser.
 
Varpebåten «Nøkken» i Fetsund tar i mot tømmeret fra Bingen. Foto: Fetsund Lenser
Lørdag 31.8 – Fetsund Lenser
Kl. 10:30  Avgang med M/S «Øyeren». Båten vil returnere til Fetsund Lenser i god tid før fløteraktivitetene tar til her.
 
Kl. 11:00  Museet åpner med servering i grill og kafé.
 
Kl. 11:30  Aktiviteter i bryggeområdet. Balansering på tømmerstokker og kappdraing av tømmer på land. Premier til barna. Øksesmeder fra Knudsensmia i Mjøndalen forteller om merking av tømmer og om smiing av merkeøkser. Publikum kan også få prøve seg med merkeøksa.
 
Kl. 14:00 (ca.) Tømmeret fra Bingen ankommer Fetsund Lenser. I forbindelse med dette får publikum bivåne en veteranbåtparade bestående av gamle elvebåter og dampbåter.
 
Kl. 14.00 (ca.) Sortering og sopping av tømmer. Klargjøring for slep.
 
Kl. 15:30 (ca.) «Tømmerets vei fra Elverum til Sarpsborg. Historier fra et fløterliv». Bildekåseri i Trådbua v/Thomas Støvind Berg. Kåseriet varer i ca. 40 minutter.
 
Kl. 16:10 Avslutning med informasjon om søndagens aktiviteter ved Fetsund Lenser og i Gansvika.
undefined
«Sånn dytter du stokken med haka’n!» Foto:Berit Leikhammer
Søndag 1.9- Fetsund Lenser
Kl. 11:00  Museet åpner med servering i grill og kafé.
 
Kl. 12:00 Tømmerslepet går fra Fetsund Lenser med kurs for Gansvika i Øyeren. Før avgang blir det fortellinger om tømmerslepene i fløtingas tid.
Gansvika
Kl. 12:00 Aktiviteter som fiskekonkurranse, sagekonkurranse, hesteskokasting, smiing og saueklipping. Utstilling av gamle motorer og biler. Fet historielag holder åpent i «Bruahuset» der du kan få vafler stekt på gamlemåten.
 
Kl. 14:00 Tømmeret fra Fetsund Lenser ankommer Gansvika. Oppkjøring av tømmer på saga. Fortelling om Gahnsbrukets historie. Saging av tømmer på Rammesag, kantsag og sirkelsag. 
 
Konkurranse for publikum: Saging av kubb.
 
I Gansvika kafé:  Servering av flesk og duppe.
 
Båttur med MS «Øyeren» til Bingen Lenser: Båten har 50 plasser. Ingen billettbestilling.
Priser: Voksen 200,- Barn 100,-
 
Avgangstider på lørdag:
 
10:30 Avgang Fetsund Lenser
11:15 Ankomst Bingen Lenser
12:15 (ca.) Retur Fetsund Lenser
12:45 (ca.) Ankomst Fetsund Lenser
 
NB! Det vil ikke bli mulighet til å gå av båten ved Bingen Lenser, men som publikum vil du få orkesterplass når tømmeret blir sluppet fra stengerekka. I tillegg er steinkarene ved Bingen et flott skue fra båt!
Eventuelle endringer på tidspunktene vil bli publisert på fetsundlenser.no og lensenes Facebook-side.
undefined
Vel møtt til tre historiske dager i Fet og Sørum!
Fløterfestivalen 2013 er et samarbeidsprosjekt mellom: Fetsund Lenser, Fetsund Lenseminneforening, Bingen Lenseminneforening, Gahnsbrukets venner, Venneforeningen M/B «Mørkfos», Urskog-Hølandsbanen og Fet Historielag.