Flerkulturelle svømmegrupper i Sørum

Kvinnesvømming på Bingsfoss
Mandag 5. september på kveldstid starter Folkeakademiet Sørum opp et tilbud med svømming for kvinner i bassenget på Bingsfoss ungdomsskole.
Svømmegruppa er i gang hver mandag kl. 20.00 – 21.30, bortsett fra i skolen ferier. Det er gratis og ingen påmelding, bare å møte opp forteller Hildur Roll-Hansen, kontaktperson i Folkeakademiet.
På grunn av byggearbeidene på Melvold ungdomsskole er kvinnesvømmingen, som har holdt til i bassenget på Melvold i mange år, flyttet midlertidig til Bingsfoss dette skoleåret.
Svømmetilbudet har tre målsettinger:
– Møteplass for kvinner fra mange land og kulturer
– Svømmeopplæring for kvinner som ikke kan svømme
– Bedret helse ved å drive mosjon gjennom svømmetrening
Gjennom dette tilbudet kan du lære å svømme, eller bedre ferdighetene dine i svømming, fordi vi har profesjonell svømmeinstruktør, Ragnhild Halvorsen, og dyktig svømmeassistent, Manicheh Varanlou, med oss på laget. Hvis du kan svømme fra før, er dette en fin mulighet til å trene og hygge deg sammen med andre. Og bli kjent med nye mennesker.

Trening i varmtvannsbassenget på Sørum sykehjem
Hver fredag formiddag kl. 13.00 – 15.00 har Flerkulturell Møteplass og Folkeakademiet Sørum tilbud om trening i varmtvannsbassenget på Sørum sykehjem for voksne, barn og babyer av begge kjønn.
Målsettingen er:
– Å skape en sosial møteplass for folk med ulik bakgrunn og kultur
– Trening og bedret helse
– Hjelp med svømmeopplæring
Gratis og ingen påmelding, bare å møte opp. Svømmegruppa er i gang, og det er plass til flere deltakere.
Dette tilbudet er støttet av Sørum kommune med folkehelsemidler.