Finland 100 år som sjølstendig stat - Arjo Alho til Sørum

Det er i 2017 100 år siden Finland ble sjølstendig og uavhengig av Russland. 
Finland hadde i flere hundre år vært presset mellom stormakten Russland og Sverige. Sverige var en europeisk stormakt  på 1600 tallet og Finland ble i lange perioder offer for svenske stormaktsambisjoner. 
Fra middelalderen var Finland del av Sverige. Etter den store nordiske krigen (1700-1721) ble deler av Finland overtatt av Russland. Østgrensa ble i løpet av de neste 100 årene justert flere ganger. 
I 1808 ble Finland overtatt av Russland og gjort til et autonomt storfyrstedøme under Russland
Utover på 1800 tallet utviklet det seg en sterk nasjonalisme som kan sammenlignes med utviklingen i Norge. Det ble etablert viktige nasjonale institusjoner som del av nasjonsbyggingen.  Litteratur og språk ble viktige i kampen for styrking av det finske. 
I 1917 etter oktoberrevolusjonen i Russland , ble Finland erklært sjølstendig. En blodig borgerkrig ble etterfulgt av løsrivelsen. I 1919 ble republikken etablert.
Finlands utvikling ligner på mange måter utviklingen i Norge. Flere hundre år i union med en nabo. Deretter overlatt til stormaktene, ofte som del av oppgjør etter kriger.  Et 1800 med framvekst av nasjonalisme og  bygging av nasjonalstat.
Vi har fått den kjente finske politikeren og historikeren Arja Alho, tidligere Riksdagsmedlem og Finansminister, til Sørum. Hun skal gi oss et riss av historien og innblikk i dagens politiske situasjon.
Foreningen Norden Sørum sammen med biblioteket ønsker velkommen til foredrag og samtale på.
BIBLIOTEKET SØRUMSAND, TORSDAG 27. APRIL KL 1900 
Her har vi en unik mulighet til å bli bedre kjent med Finland, vår nabo i øst og vår samarbeidspartner i Norden. Tettere samarbeid i Norden kan være vårt svar i en verden med økt isolasjonisme og proteksjonisme.