Familiedag med Stomperudmesterskap i vedkløyving

Familiedag med Stomperudmesterskap i vedkløyving arrangeres ved Foreningshuset i Lørenfallet lørdag 5. april fra kl 11.00 – 13.30.
Hensikten med arrangementet er å skaffe midler til å bevare Stomperudrennet i Sørum. Overskuddet fra arrangementet vil uavkortet bli gitt til Sørum Il som gave øremerket til traseutbedring eller til løypeprepareringsutstyr.
Konkurransen går ut på å kåre beste dame og beste herre i vedkløyving med øks. Publikum kan støtte Stomperudrennet ved å sette kr. 200 på den du tror vinner. Alle som tipper riktig får en premie til ca 400 kr. Egne aktiviteter for barna.
Gratis pølser, saft og kaffe til alle frammøtte. 
Videre er alle frammøtte med i trekning av en hovedpremie. 
Det blir også demonstrasjon av moderne vedproduksjonsutstyr og bruk av motorsag.
Konkurranseregler:
Mesterskapet er åpent for alle, også utenbygds.
Nedre aldergrense 15 år.
En dame og en herreklasse.
Hvem kløyver (med øks) og pakker flest vedsekker på 30 minutter?
Sekkestativ tillatt. 
Deltagerne må være forberedt på å stille til kvalifisering kl 09.00. Finaler fra kl 11.30.
Påmelding innen 3. april til Jan Ole Dahl på mobil 908 11 626 eller mail jo.dahl@online.no. 
Stomperudrennets venner Sørum Idrettslag.
PS: Fjorårets arrangement ga over 25 000 kr i overskudd. Disse pengene bidrar til at Idrettslaget i løpet av sommeren får utbedret løypetrasseen fra lysløypa til Hellesjøvegen.
Stomperudarrangementer 2014
Stomperudkarusellen
Lørdag 3. mai 5 km landeveg
Tirsdag 20. mai 10 km landeveg
Lørdag 14. juni 10 km landeveg
Tirsdag 26. august 9 km terreng
Tirsdag 9. september 1500 m bane 

Stomperudrittet
Lørdag 13. september
Stomperudmarsjen
Lørdag 20. september