Etablering av Sørum Vel

Sørum Vel skal etableres

For alle med postnummer 1923

Nettsted for Sørum Vel er allerede opprettet og tilgjengelig. Nettadressen er Sørum.net. Der kan registrere seg hvis man er interessert i å bli med.
Vi inviterer innbyggerne med postnummer 1923 til møte for å starte/opprette velforening.
Tidspunkt: Torsdag 21. oktober kl 1923
Sted: På Foreningshuset i Lørenfallet
(OBS: MERK AT STEDET HAR BLITT FORANDRET)
Det er mange som har etterlyst en velforening for oss som bor i dette denne del av Sørum.
 
Det er mange saker man kan ta tak i, f.eks:
Trafikksikkerheten i Lørenfallet, både skolevei og fritid.
Lekeplassene våre. Ønsker vi å tilrettelegge for en ny lekeplass/oppruste de som er? Hvilke krav stilles det til sikkerhet på en lekeplass? Hvor kan vi søke om midler?
Bevaring av kulturminner, eks Bingen lenser (les Nordlisaken, som engasjerte mange av innbyggerne). Det er mange kulturminner i Sørum generelt, og i vår sone har vi også viktige kulturminner å ivareta.
 
Vi ønsker innspill til hvilke typer saker som dere mener et vel bør jobbe med og har dere anledning og lyst, er det selvfølgelig mulighet til å bli med enten i styret eller som en bidragsyter til styret.
 
Dette hadde vært flott om vi kunne få et styre med innbyggere i forskjellige aldre, fra forskjellige yrker, kjønn og kanter av området. Det sikrer at man har mulighet til å ivareta de ulike ønsker vi har.
 
Det skal velges styre på dette møtet, og vi har allerede flere gode kandidater. Hvis det er flere som ønsker å være med i styret, ta kontakt med en av oss under før møtet (helst) eller evt på møtet. Styret som velges her, vil sitte frem til nytt styre velges ved et årsmøte som gjennomføres mars/april neste år.
 
Håper så mange som mulig har mulighet til å delta, både de som bare vil ha informasjon, de som brenner med en sak eller vil være med og ha oppgaver!
 
Hilsen
Leif-Tore Bergman, tlf 962 33 120
Trond Storm, tlf 988 89 997
Tove Kirsebom, tlf 908 94 919
Mail kan sendes: post@sørum.net