Business Category: Interesse

Blaker og Sørum Historielag

Historielaget ble stiftet i 1970 ved sammenslåing av Blaker historielag og Sørum historielag, og er tilsluttet Romerike historielag og Landslaget for lokalhistorie. Som medlem får du 4 ganger i året tilsendt medlemsbladet...

Les mer.

Sørum Flerkulturelle Forening

Sørum Flerkulturelle Forening (SFF) er en upolitisk organisasjon for innvandrere i Sørum kommune. Vi ønsker å engasjere alle til å hjelpe hverandre med å finne seg til rette i Sørum under prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. De som...

Les mer.

Sørum Økoforening

Sørum økoforening er en uavhengig organisasjon som arbeider for å gjøre det lettere for innbyggerne i Sørum å leve miljøvennlig. Av aktivitetene våre kan nevnes Reperasjonskafe, studiesirkel, hagedager, «økoguide» for Sørum,...

Les mer.

Foreningen Norden

Foreningen Norden Norge er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk...

Les mer.

Folkeakademiet i Sørum

Folkeakademiet Sørum har jevnlige arrangementer om aktuelle samfunnsspørsmål, litteratur, forfatterbesøk, fortellerkaféer, konserter og utstillinger. Folkeakademiet bidrar til å fremme integrering av flyktninger og innvandrere...

Les mer.

Arkiv

Kategorier