Bingen Lenseminneforening

Torsdag 9. november kl.18:30-21:15 på Festiviteten, Vendom 2, Sørumsand
 
Bingen lenser samlet i sommersesongen opp en stor og økende mengde tømmer. I de store tømmerårene rundt 1920 og 1950 ble mange millioner tømmerstokker holdt igjen ved Sørumsand. Gjennom trange gjel lenger nord i vassdraget, via tømmerrenner og gjennom Bingsfossen her i Sørum, fulgte hver eneste merkede stokk elvestrømmen til utskiping og foredling. Skogs- og tømmerdrifta utgjorde en viktig næringsvei i landet vårt. Lokalt spilte lensene ved Bingen og etter hvert også ved sundet i Fet en stor rolle i etableringen av tettstedene Sørumsand og Fetsund. Hvordan jobber vi i Bingen Lenseminneforening med å ta vare på fløtertradisjonen ved Bingen lenser?
 
I en trivelig atmosfære på Festiviteten vil Lenseminneforeningen med flotte bilder og fortellinger presentere hva vi gjør for å bevare og utvikle kulturminnet ute i elva, som i sentralt kulturminnevern blir ansett å være av nasjonal verdi.
Det blir utlodning og salg av kaffe og kaker.
 
Ikke-medl. kr. 100,- Medl. kr. 50,-
 
Det er gode parkeringsmuligheter foran «Teten». Alle interesserte, både medlemmer og ikke-medlemmer er hjertelig velkommen.
 
Berit Leikhammer
Bingen Lenseminneforening