Bingen Lenseminneforening på Lensedagene 2.-3. sept

Bingen Lenseminneforening deltar på Lensedagene på Fetsund Lenser lørdag 2. og søndag 3. september. Fint og variert program for store og små både på land og på elva. “Hakaballetten” fra Sørumsand har sin utendørs danseforestillin lørdag kl 13.00 og kl. 14.00 – gå ikke glipp av denne! Lørdag kl 15.00 er det meningen at MS “Øyeren” skal kjøre opp til Bingen for å se på lensekara ute i elva, spesielt karet som er under rehabilitering. Guider på turen. Billett må kjøpes til denne turen. (Foto Mette Sundal, Fetsund Lenser). 
 
Program:
 
Lørdag
Kl. 12.00 – Fetsund Lenseminneforening presenterer den nye, flotte Fetsundbåten.
 
kl. 13.00 og 14.00 – «Hakaballetten» fra Sørumsand har to utendørs forestillinger om «Helmer og Mathilde», en fløterfamilie ved Bingen lenser. Gratis.
 
kl.15.00 – Opplevelsestur på Glomma med MS Øyeren opp til Bingen lenser for å beskue de 51 store lensekarene, «Den spanske armadaen», og samtidig se på restaureringen av «rierkaret» ved Fløterbrakka. Turen tar ca. to timer og koster 200 kr. Billetter kjøpes på Fetsund Lenser. Guider ombord: Berit Leikhammer og Thomas Støvind Berg.
 
Kl. 17.30 – Underholdning i Trådbua. Turid Lisbeth Nygård og Arve Johansen m.fl.
 
Lørdag og/eller søndag kl. 12.00 – 15.00
Stands på Viubanen, bl.a. med presentasjon av Bingen lenser. Smia og Sootbrakka holder åpent. Lokomobilen er i drift. Slepebåten MB Mørkfos ønsker velkommen til åpen båt. Prøvesitt «Sørumbåten» (stokkebåten). Prøv deg som tømmerfløter. Tør du å løpe på løstømmer i elva? Høvling av hakaskaft. Barn sammen med voksen får ro Fetsundbåten. Utislag og sopping (bunting) av tømmer. Smiing av merkeøkser m.m.
Hjertelig velkommen til ei helg om tømmerfløternes og lensearbeidernes liv og historie!