Sørum bygdekvinnelag inviterer til Temamøte om eldreomsorgen i Sørum:
– Torsdag 21. mars kl.19.00
– Bjørkesalen, Ålgård

Vi får besøk fra Sørum kommune av konstituert
kommunalsjef for kultur, helse og omsorg, Helga Soldal, og
leder i Tildelingsenheten, Annette Bergersen. De vil blant
annet informere om:

  • Hva finnes av tjenester, hvordan søke om hjelp
  • Hvordan vurderes behovene for omsorgstjenester
  • Hva er verdig eldreomsorg og forsvarlig helsehjelp
  • Hvordan ivareta de pårørende

Gratis inngang
Servering og loddsalg
Velkommen!