Blaker Skanse har en fabelaktig beliggenhet ved Glommas bredd. Siden 2003 har Romeriksspillene fra Blaker Skanse hatt mange ulike spill, teaterforestillinger, konserter og kulturarrangementer her. I år er det 300 års-jubileum for slaget som sto i Blaker under Den Store Nordiske Krigen i 1718, og vi setter opp det nyskrevne historiske spillet ”1718, til krigens slutt”.

Året er 1718. Svenskekongen Karl XII lagt store deler av Norden under seg, og nå står Christiania for tur. Men for å nå hovedstaden må de svenske troppene ta seg over ved fergeleiet ved Blakersund. Her møter svenskene en norsk garnison som ikke er klare for å gi fra seg skansen og fergeleiet uten kamp.

”1718, til krigens slutt” forteller historien om fire venner som har vokst opp sammen på Blaker. De har hver sine forestillinger og drømmer om hvordan livet skal bli. Under krigen blir de stasjonert ulike steder, og krigshverdagen blir derfor veldig ulik for de fire vennene. Kampdagene i 1718 på Blaker skal vise seg å bli skjebnesvangre. Hvordan blir våre fire venner påvirket av krigen, og vil de klare seg helskinnet til krigens slutt? Når svenskene er dratt og røykteppet letter fra Blaker Skanse, møtes vennene igjen. Alt er forandret.

”1718, til krigens slutt” er en dramatisk forestilling om vennskap, kjærlighet, kampvilje og heltemot. Dette vil du ikke gå glipp av.