Utstilling:

Sørum Kunstforening har invitert Stina Gellein til å vise sitt prosjekt «RYGGRAD» i StajonsGalleriet 17. – 27. september 2014.
I Stina Gellein sin kunst ser vi hennes interesse for naturens former og funksjoner. Utstillingen viser verk fra hennes prosjekt «RYGGRAD» med malerier, tegninger, skulptur og installasjon. Kroppens eget reisverk er utgangspunkt for hennes kunstneriske tilnærming og fordypning. Stina Gellein arbeider eksperimenterende med tegning i maleri, og en form for tegning i tredimensjonale arbeider i keramikk og stål. Se også www.stinagellein.com. 
Når vi presenteres for Stina Gellein sin kunst i StasjonsGalleriet på Frogner togstasjon, leser vi hennes kunst inn i denne kontekst av togstasjon, reise og transport. Vi forstår hennes kunst på en ny måte i møtet med togstasjonen. Assosiasjoner oppstår – til reiser, og hvordan vi mennesker forflytter oss med våre kropper – reiser med kroppens eget reisverk. 
Stina Gellein sin utstilling er en visuell hyllest til kroppens viktige reisverk som utgjør kroppens sentrum, Dette faste sentrum i kroppen, som gjør det mulig for oss å stå oppreist, forlytte oss, og å reise. Kanskje kan vi trekke assosiasjonene utover selve kroppen slik dikteren Piet Hein gjør i sitt dikt «verdens centrum» 

Vi går mellom stjerner og kloder, som kværner uroligt og tungt.

Vi søger et centrum i verden, et fast arkimedisk punkt.

Sådan er verdens centrum, at det må man selv ha med.
Har man det ikke i seg, så findes det intet sted.
Velkommen til en spennende kunstnerisk opplevelse på StasjonsGalleriet på Frogner togstasjon.
Åpent: 
Utstillingsåpning onsdag 17. september kl.19. 
tirsdag og onsdag kl. 16 -18, 
lørdag og søndag kl 12 – 16
StasjonsGalleriet
Frogner togstasjon, Stasjonsbakken, 2016 Frogner
www.sorumkunstforening.no