Troens plass i folkelige viser

Romerike har en rik historie av både folkeviser og folkelige viser, noe som markeringen av Sørum kirkes 850 års-jubileum har vist. Et omfattende historisk materiale er brakt fram i lyset som en del av jubileet som avsluttes i november.
Søndag 16. oktober kommer siste konserten i den historiske serien som er laget i forbindelse med kirkejubileet. Denne siste konserten er viet troens plass i folkelige viser.
Konsert med:
Magnar Osland, piano
Yngve Slettholm, fløyte
Marianne Roman, sang
Øystein Roman, sang
Åsmund Huser, forteller
I Sørum kirke denne kvelden får vi et lite innblikk i noe av det menneskene var opptatt av for noen hundre år siden. Det kommer fram i  gamle  kjælighetsviser fra Sørum, i fortellinger om onde stemødre, i viser om fromme fruer og i salmedikteren Magnus Brostrup Landstads beskrivelse av det han kaller egne synder. 
Denne historiske konsertserien er laget av tidligere kulturskolerektor i Sørum, Magnar Osland. Han spiller selv piano på konserten og sammen med Yngve Slettholm på fløyte, sangerne Marianne og Øystein Roman og eventyrforteller Åsmund Huser, vil Magnar Osland gi publikum et innblikk i troens plass i folkelige viser.
Programmet på denne konserten inneholder både vakre melodier, såre visetekster, poetiske dikt og beskrivelser av tragiske hendelser som mange opplevde. De folkelige visene ble av mange mennesker ofte brukt til å gi uttrykk for følelser enten det var sorg eller glede. Derfor er de viktige – også for oss som ikke lever under de samme livsvilkår som de hadde. 
Tidspunkt: Søndag 16. oktober kl. 1900
Billetter: kr 100, barn kr 50, fås kjøpt i Sørumsand Skotøyforretning og ved inngangen.