Sørumsand Rotaryklubb


Bildetekst: Tidligere Statsminister Kjell Magne Bondevik holdt foredrag på Sørumsand Misjonshus under SørumFestivalen 2015. Et av mange foredrag Sørumsand Rotaryklubb har arrangert.

Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene andre som grunnlag for verdifull virksomhet knyttet til utøvelse av yrke samt å fremme et byggende samfunnsengasjement både nasjonalt og internasjonalt. Rotary er en internasjonal yrkesorganisasjon, og har som formål å fremme en høy etisk standard i yrke og fag, og erkjenne hver gagnlig virksomhets verdi. Medlemmenes rolle går ut på å opptre i privat så vel som i yrkessammenheng i overensstemmelse med Rotarys prinsipper.