« Tilbake til oversikten:

Romeriksspillene fra Blaker Skanse


«Romeriksspillene fra Blaker Skanse» er en videreføring av virksomheten til Skansespillet på Romerike AL.
«Romerikesspillene fra Blaker Skanse» er en frivillig frittstående organisasjon som har til formål å gi et attraktivt og meningsfylt tilbud ved å utvikle og framføre historiske spill og utendørsspill på Romerike, og dertil hørende aktiviteter.
Organisasjonens målsetting er å:
Promotere Blaker Skanse og andre kulturarenaer i regionen.
Være den ledende og beste utøvende organisasjonen for historiske og utendørsspill i regionen.
Skape samhandling og samarbeid med andre organisasjoner.
Være synlige i regionen og delta på festivaler, arrangementer og lignende.