Bingen Lenseminneforening


Bingen Lenseminneforening er en ideell forening med følgende formål:
• å bevare Bingen lenser som industrielt kulturminne
• å samle inn, bevare og formidle både den muntlige, skriftlige og den materielle fløtertradisjonen
• å formidle de sosiale, kulturelle og økonomiske forhold lensearbeiderne og deres familier levde under, og hvor viktig fløyta var som grunnlag for arbeid og bosetting lang elva
• å arbeide for å øke tilgjengeligheten til Glomma gjennom Sørum
• å arbeide for å utvikle elveturisme på og ved Glomma, med vekt på fløtertradisjonen
• å legge forholdene til rette for folk som ønsker områdene ved Glomma som møteplass
• å samarbeide med Fetsund Lenseminneforening og Fetsund Lenser for å dokumentere den sammenhengende fløterhistorien for Sørum og Fet