Slora Mølles Dag 7. juni 2015

Allerde i 1976 ble mølla anbefalt vernet av Norsk Teknisk Museum som et unikt teknisk/historisk kulturminne. Dessverre forfalt bygningen svær meget i tiårene efter. Slora Mølle ville vært historie, men i 1995 kjøpte Blaker og Sørum Historielag eiendommen og sikret den.
Penger og kompetanse og kulturvernvilje er tre faktorer som sikrer identitetsmarkører i bygda.
Mangler en eller flere av disse faktorene forsvinner historien mellom fingrene våre.
 I 2005 ble Slora Mølles Venner etablert som historielagets utførende restaureringsorgan. Venneforeningen har vokst seg sterk i løpet av disse ti årene. Mange dyktige fagfolk har sluttet seg til dugnadsoppgavene på Slora Mølle. Sammen la de grunnlaget for en omfattende restaureringsplan. Planen ble lagt frem for Norsk Kulturminnefond med søknad om økonomisk støtte til gjennomføringen av første trinn av restaureringsoppgaven. 
Søknaden ble godkjent av Norsk Kulturminnefond som bevilget kr. 325.000,- i støtte for restaurering av turbin, turbinrør, dam, bygning og motor. Samtidig bidro Sparebankstiftelsen med kr. 75.000,- til rehabilitering over 3 år. Ytterligere kr. 270.000,- er gitt i tilskudd fra Blaker og Sørum Historielag. I tillegg har Slora Mølles Venner bidratt med mer enn 2000 dugnadstimer. Energien i denne omfattende restaureringen er hentet i det gode samspillet mellom det offentlige og de frivillige. Bak står Sørum kommune med ønsket om å sikre kulturarven. 
Fjuk skole har adoptert Slora Mølle som sitt kulturminne, og får undervisning i fornybar energi her. Det programmet utvikler vi videre i samarbeid med Norsk Teknisk museum.
Resultatet av denne store satsing viser vi frem på Slora Mølles Dag 7de juni 2015. Da kommer direktør Simen Bjørgen fra Norsk Kulturminnefond for å overrekke fondets plakett for godt utført restaureringsarbeid. Ordfører Mona Mangen deltar også for å markere betydningen av kulturminnevernet i kommunen.
For anledningen har historielaget engasjert ”NSB Hølandsrutene” til å frakte besøkende til Slora Mølle med veteranbuss fra Sørumsand til mølla og tilbake med timesfrekvens. Dette er ment som et tilbud til pensjonister og barnefamilier for å gi dem en god opplevelse i Blaker.
Ved siden av å bli kjent med Slora Mølle inne og ute, og se restaureringen, er det aktiviteter for barn og voksne. Fuglekassesnekring har alltid vært populært. Lage møllehjul og prøve dem i vannrennene er også en suksess. Hesteskokasting med premiering har vist seg å ikke bare tenne gutta. Jentene er også med.
I alle år har ”Glommabredden” markert inngangen til sommeren når de holder parkkonsert på vollen utenfor Slora Mølle. Dette er i tradisjonen til den siste mølleren Olav Kristiansen som helt til sin død i 1961, dirigerte de lokale musikk-korpsene. Ved åpningen av Urskog-Hølandsbanen 14 noveber 1896 hadde Christian Teilmann komponert ”FESTMARCH”. Den er nå arrangert av Magnar Osland og fremføres i all sin prakt til Slora Mølles ære. 
 
Blaker og Sørum Historielag i samarbeid med Norsk Kulturminnefond og Sørum kommune håper riktig mange finner veien til Slora Mølle 7de juni.
Dag Winding-Sørensen
Leder