Slora Mølles Dag 2014 -

I samarbeid med Blaker og Sørum Historielag og Urskog-Hølandsbanen inviterer vi barnefamilier og voksne til en ny opplevelsesdag på Slora Mølle. Slora Mølle er en vakker bygning pent beliggende ved den frådende Slora-fossen der Toreidveien krysser åa i Blaker. Området rundt er fint opparbeidet av elever fra Fjuk skole og andre ungdommer. Her er det god boltreplass for barn og voksne.
Til Slora Mølles Dag er det fri entré. Våre mange sponsorer har også iår bidratt med mange små og store gevinster til vårt populære lotteri. Lodder selges hele dagen, med trekning ved slutten av arrangementet.
Søndag 15 juni åpner Slora Mølles Venner opp for å dele de fantastisk opplevelsene som følger med restaureringsarbeidet av den eldste bygdemølla i Sørum. I 1908 var Slora Mølle et høyteknologisk industristed med egen turbinkraft og strømproduksjon til belysning og drift. Nå er den et unikt industrihistorisk kulturminne hvor besøkende blir med på møllevandring.
Slora Mølle stoppet driften i 1961. Fra 2005 begynte arbeidet med å restaurere mølla.  I 2013 ble den enorme hjelpemotoren ”Grei” startet opp på ny. For de som liker rå motordur er dette en åpenbaring når vi starter opp på ny. Alle motorinteresserte vil få en unik opplevelse. 
Slora Mølles Venner er en gruppe godt voksne som har samlet seg om gjenoppbyggingen av Slora Mølle. Arbeidet inne i mølla er bygningsteknisk og maskinelt. Utenfor mølla pågår damarbeider og gjenoppbygging av trerøret til fransisturbinen fra 1908. Her demonstreres kværner og motorer av flere slag. Og her er det anledning for mange, med lyst og tid, til å delta i venneforeningens sosiale fellesskap. Kom og se! Bli med! 
Her blir det lek og ferdigheter for barna. Suksessen fra ifjor fortsetter. 
Iår kan enda flere barn være med å snekre sine egne fuglekasser. 
Og vi vil snakke landbruk! I gamle dager hadde de fleste gårder frittgående høns. Men hvor la høna eggene sine? Iår kan barna leke detektiver og lete efter hønas egg i og utenfor mølla. 
Bland alle Hesteskokastere skal årets beste utøvere på Slora Mølle kåres. Det er klasser for ungdom og voksne, med fine premier.
”Glommabredden” er vårt trofaste park-orkester som spiller for Slora Mølle i vår flotte arena. Dette følger den tunge musikalske tradisjon som ligger innenfor Slora Mølles vegger.
For de som ikke kommer til Slora Mølle til fots, på sykkel eller med bil, er det mulig å reise med ”Tertitten” fra Sørumsand med overgang til korresponderende veteranbuss på Fossum, til Slora Mølle – og retur samme vei. For avgang fra Sørumsand er kl. 11, 12.15 og 13.30 (se også Urskog-Hølandsbanens rutetider).
Dette arrangementet er viktig i Blaker og Sørum Historilags arbeid for å sikre viktige kulturminner i bygdene våre. Med en stor takk til Slora Mølles Venner håper historielaget at enda fler vil slutte opp om vårt viktige arbeid for bevaring av vår identitet og historie til glede for kommende generasjoner.
Vel møtt!!  
Dag Winding-Sørensen  – Leder