Renseanlegg på Tangen ved Sørumsand

Sørum kommune inviterer til åpent møte 7. mars, kl 19:00 på Rådhuset.

 

Agenda:

 

– Informasjon om planforslaget som er på høring v/ Sten Magne Berglund, leder miljø- og utviklingsutvalget.

 

– Orientering om prosessen for felles renseanlegg for Sørum, Fet og Gjerdrum v/ Ståle Grinaker, Sørum kommunalteknikk KF

 

– Kulturminner og kulturlandskap v/ Berit Leikhammer, Bingen Lenseminneforening.

 

– Diskusjon, innspill.

 

Alle som er interessert i Bingen Lenser som kulturminne burde møte opp og delta i diskusjonen.