Reformasjonsseminar

Seminar med foredragsholderne Tor B. Jørgensen og Hallgeir Elstad.
Tema: 
Da reformasjonen kom til Norge.
Martin Luther og skolen.
Reformasjonen som skolebevegelse.
Samtale
Skolebokutstilling
Servering (Kaffe og kringle)
 
Inngang gratis. Kollekt
Tidspunkt: Lørdag 14. oktober kl. 17.00
Arrangør: Frogner menighetsråd og Blaker og Sørum historielag.