Rånåsfoss i Lillestrøm!?!

Politikerne i Sørum, Fet og Skedsmo kommuner kjører altfor raskt i svingene når de døper den nye kommunen: Lillestrøm kommune. Hverken befolkningen eller historielagene har fått lov til å bli med i navneprosessen. Det er til syvende og sist Stortinget som avgjør om det både blir kommunesammenslåing og eventuelt godkjenner navnet på den nye kommunen.
 
Av Jørgen Kirsebom
 

Hvor kommer jeg fra?

Hvorfor er navnet på en kommune så viktig? For noen er det kanskje knekkende likegyldig hva kommunen burde hete, fordi det er jo bare et «politisk administrasjonsområde». For andre er det rett og slett traumatisk fordi det går direkte på tilhørighet og identitet. Et kommunenavn er viktig fordi det blir et begrep for hvor vi som bor i den kommunen kommer fra. Det forandrer kartet. Det er en fordel om det er et navn som de fleste kan relatere til og en fellesnevner for hele område. Et navn med historisk tyngde og betydning. For reiselivsbransjen blir det også viktig fordi kommunenavnet blir en fellesnevner man benytter i markedsføringen av et geografisk område.
 
Hvor er det du kommer fra da?
Jeg bor i Blaker.
Det er i Lillestrøm det. Heia LSK!
NEEEEEIIIIIIIII
 

Oppsummering:
  • Området Lillestrøm ligger på heter Sørumsneset
  • Området Åråsen ligger på het Sørumsbrenna
  • En av hovedgatene i Lillestrøm heter Sørumsgata
  • Store deler av Skedsmo og Fet var eid av Sudreimsætta
  • Lillestrøm by har 12500 innbyggere. 
  • Totalt innbyggertall i de tre kommunene er ca. 86000
  • Skedsmo kommune er 77 km2
  • Fet kommune er 176 km2
  • Sørum kommune er 207 km2
  • Navnet Lille Strøm kommer fra Rælingen

Hva er argumentene for Lillestrøm kommune:
1. «Mange kommuner bruker mye penger på å markedsføre navnet sitt. Det trenger vi ikke her, Lillestrøm er godt kjent, så her kan vi få mye gratis», Glenn S. Nerdal, Frp Skedsmo.
2. «…bare to av landets kommuner, Hønefoss og Skedsmo som ikke har samme kommunenavn som byen», Glenn S. Nerdal, Frp Skedsmo.
3. «Lillestrøm er et bra kommunenavn», kommentar på rb.no.
4. «Å velge noe annet enn Lillestrøm kommune virker konstruert og underlig», kommentar på rb.no.
5. «Lillestrøm er et megt godt valg, og et navn som er viden kjent over hele landet pga fotballaget», kommentar på rb.no.
6. «Navnet er vel det minst viktige her», kommentar på rb.no.
7. Ingen vet hvor Skedsmo er, men alle vet hvor Lillestrøm er.

Ja, jeg vet hvor Lillestrøm er, og hva så?

Et av argumentene er at kommunen vil ikke trenge å benytte mye penger på markedsføring fordi flis- og fotballbyen Lillestrøm er jo viden kjent. Bare fordi navnet er viden kjent er det ikke ensbetydende med at det er et godt navn. Er Lillestrøm et attraktivt sted å besøke? Vil navnet være med å bære fram alle stedene eller gjøre dem uinteressante? 
 
Alle vet hvor Lillestrøm er på grunn av LSK.
Ja, men de fleste vet hvor Sørum er på grunn av Stomperud.
 
Det som vil skje når man endrer kommunenavn er at det tidligere kommunenavnet vil naturligvis forsvinne og ikke lenger definere det samme området som det en gang gjorde. Det er da naturlig at Sørum som stedsnavn vil bli redusert til Sørum Prestegjeld. Frogner vil ikke lenger være i Sørum, men i Lillestrøm. Det samme med Rånåsfoss og Blaker. Bingen Lenser vil bli omtalt som en av kulturminnene i Lillestrøm. Eller på lik linje Fetsund Lenser i Lillestrøm. Hvordan man skal klare å markedsføre de forskjellige destinasjonene under fanen Lillestrøm blir en utfordring. Det vil bli underlig på lang sikt dersom man skal benytte seg av gamle kommunenavn til å beskrive områdene på. Lite sannsynlig at det blir Blaker i Sørum i Lillestrøm.  
 
Hvordan skal man synliggjøre alle stedene i Lillestrøm kommunen? Det er virkelig mange tettsteder: Strømmen, Skjetten, Skedsmokorset, Skedsmovollen, Kjeller, Leirsund, Asak, Frogner, Lindeberg, Lunderåsen, Lørenfallet, Sørumsand, Blaker, Rånåsfoss, Fetsund, Gan og Enebakkneset. Jeg har sikkert glemt noen. Lille Sørum er i dag selv en ganske splittet og fragmentert kommune mellom Frogner, Lørenfallet, Sørumsand og Blaker. Det blir en utfordring for politikerne å kunne klare og skape noen som helst form for samhold i denne nye storkommunen.
For Opplev Sørum som en markedsføringsressurs for kulturopplevelser i dagens Sørum kommune blir dette en vanskelig nøtt å knekke. Hvilken rolle skal Opplev Sørum ha? Kan virkelig navnet Lillestrøm skape en ramme med begeistring og historisk sus rundt dette område? Hvordan høres Rånåsfoss i Lillestrøm ut? 
Skal politikerne og kommuneadministrasjonen klare å samle den nye storkommunen må det et samlende navn til. Noe som de aller fleste kan relatere og føle tilhørighet til gjennom noe som vi alle har felles. Da trenger man en god historie og en sterk lokalhistorisk kobling.
Kommentar på Facebook fra en som bor i Oslo, på spørsmål om hva han syntes om Lillestrøm:
“Har spilt fotball der. Ellers ingen kontakt. Det er rett og slett ikke et interessant sted.”

Ærlig talt! Hvorfor ikke Sørum kommune?
Hadde det ikke vært enklere å tatt et eksisterende kommunenavn? Det ville vært billigere på alle mulige måter. Det finnes lite om noen fellesnevnere i navnene «Fet» og «Skedsmo» i lokalhistorien i de tre kommunene. Skedsmo kommune er også desidert minst i areal og representerer veldig dårlig det samlede geografiske område. Sørumhistorien er derimot tungt representert i alle kommunene. Sudrheimsætten eide mange av gårdene i både Skedsmo og Fet. Den fargerike og sagn-omsuste Sudrheimhistorien går som en rød tråd gjennom alle de tre kommunene. 
 

Fra Sørum kommunes nettsider:
«’Av bygdene i Sørum har vel ingen vært knyttet til vårt lands historie i eldre tid som Sørum. Vi hører sagaåndens vingesus når vi ferdes gjennom bygda’.

En av Norges mest fremtredende ætter i middelalderen var Sudreimsætten på Romerike. Den hadde sitt ættesete på Sudreim gård (Sørum gård ved Sørum kirke). Jon Ivarsson (Raud) var en av ættens tidligst nevnte personer. Han ble i 1295 slått til ridder og satt i Norges riksråd fra samme år. I 1302 ble han opphøyet til baron, og Sudreim ble Romerikes eneste baroni. Magnus Lagabøter hadde opprettet barontittelen for sine lendmenn i året 1277. At Jon Raud var ansett som en av landets første menn, slutter vi av at kong Håkon V i 1302 ga sin datter Agnes til ekte med Jon Ivarssons sønn, Haftor Jonsson.

Som adelsvåpen brukte Haftor Jonsson en rose. Det er den vi i dag kan se i Sørums kommunevåpen. Sørumslettas fruktbarhet nevnes allerede i 1371 i  forbindelse med pest og nødsår og tomme kornkamre. Også i forbindelse med nødsårene i 1807/08 gikk det korn fra Sørum gård til de kongelige, denne gang til kongen i København.

Sørumslettas fruktbarhet var kanskje årsaken til det maktsentrum som vokste opp omkring Sørum gård. Utpå 1400-tallet satt Sigurd Jonsson på stamgodset Sudreim. Sudreimsætten hadde sanket sammen gods gjennom flere generasjoner, både innenlands og utenlands. Sigurd var kanskje den rikeste mann som noensinne har levd i Norge. Også han var medlem av det norske riksråd. Den siste ætling av Sudreimsætten, Gørvel Farsdatter Sparre, gir fra seg Sudreim til den norske krone i 1586. Sammen med Sudreim ble til sammen 610 gårder avstått til kronen etter å ha vært i Sudreimsættens besittelse i 300-400 år. Du kan lese mer om denne spennende og meget innflytelsesrike slekten i Sørums bygdebøker.»

 

 

Lillestrøm ligger på Sørumsneset

Ifølge historiker Frode Homb, som selv er ihugga LSK fan, oppvokst og bosatt i Skedsmo, forteller til Opplev Sørum at gården Sørum Vestre, hadde mye jord der Lillestrøm ligger nå.
– Historisk er Sørumsneset (det som var Sudrheimsnesom) det het der hvor Lillestrøm er nå. Selv Åråsen het en gang Sørumsbrenna. Sørum Østre er Sørum Fritidsgård. Sørum-gårdene var Gjoleid sin gamle forpost i sør mot Åkrene, Fet og helt ut mot Rælingen. Det er forskjellige skrivemåter. Den har blitt skrevet Sudereimr/Sudrheim. Sørum-gårdene var de sydligste gårdene i Gjoleid/Skedsmo. Gården Sørum, og da Vestre, har vært skrevet som Sudreimom, Sudrem, Sudrim (Søndre) Sørrum, Sørim. Sørum-navnet er sentralt i Skedsmos historie, forteller Frode Homb til Opplev Sørum. 
Opplev Sørum tok en telefon til Tom Halvorsen i Romerike Historielag, som har tilhørighet på Skedsmovollen, for å spørre hva han syntes om navneforslaget.
– Lille Strøm er jo et navn fra Rælingen og har ingen historisk tilknytning til området. Her vi sitter på Skedsmovollen var jo deler av Sudrheimsættas eiendommer. Sørum ville vært et godt dekkende navn på den nye storkommunen. 
 

Bykommunen Lillestrøm

Fet, Sørum og Skedsmo utgjør totalt 460 km2 med landområder. Store deler av disse områdene er rik på kulturminner og lokalhistorie. Fet og Sørum er i hovedsak landbrukskommuner. Dersom det skulle bli Lillestrøm kommune så ville det sendt ut et signal om at den nye kommunen er en bykommune, noe som er langt fra sannheten. Lillestrøm-navnet har ingen historisk tyngde for hele område. Det er bare 12500 mennesker som bor i lille Lillestrøm. Det er en liten by i alle mulige målestokker. 

Kommentar på RB av Øyvind Moltke-Hansen:

Glenn Nerdal i Skedsmo FrP: “i dag er det bare to av landets kommuner som ikke har samme kommunenavn som byen, Hønefoss og Skedsmo”.

Hei Glenn Nerdal, jeg veit ikke hvor lenge det er siden du leste i et leksikon, eller kikka på noe kart, men jeg håper ikke du mente det du sa. I så fall er du i beste fall uopplyst. Bare her i Akershus har vi byene Drøbak (i Frogn kommune), Jessheim (i Ullensaker) og Sandvika (i Bærum). Så med respekt å melde, det argumentet er rett og slett ikke gyldig i det hele tatt, tvert i mot fremstår det som ganske ignorant og kunnskapsløst.
 

Det virker meningsløst å plassere Rånåsfoss bru i Lillestrøm. Er Lillestrøm et sted som folk har lyst til å besøke? Kan virkelig en Lillestrøm-kommune bygge broer mellom Fet, Skedsmo og Sørum?