Poesikonsert med Kammerpoetane

Kammerpoetene er en ensemble av poeter og musikere, som noen ganger i året møtes for å holde en konsert med egen musikk og egen poesi. Fredag 27. januar kommer de til Sørum kirke. 
Poesikonserten vil vare i overkant av én time, og er uten pause. Det blir vekselvis opplesninger ved de ulike poetene, bundet sammen av musikk fra finstemte musikere, instrumenter, og vokal. Velkommen til en kveld med poesi og musikk. Akustisk. Dempet. Med ro, og rom for refleksjon. Ettertanke.
Fra Kammerpoetane deltar:
Simen Kjærsdalen fremfører egne kompososjoner for lutt/mandola
Hilde Susan Jægtnes
Cecilie Cottis Østreng
og Jan I.Sørensen, leser egne dikt.
I tillegg blir det bidrag fra flotte og spennende hedersgjester, som supplerer konserten både med poesi, vokal og instrumentale innslag.
Gro Helen Aalgard, som vokste opp på Sørumsletta, kommer også for å lese egne dikt.
Billetter selges i døra: 
150/100,- kr.